Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΘΑ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΕΝΙΑΙΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Υ?

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΕΡΡΙΤΙΝΗΣ ΣΤΙΣ 24/11/2022 ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜ.ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΔΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ARWU

Η ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΟ TOP -100 ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ARWU

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ « ΑΤΛΑΝΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ COVID-19»

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΑΤΖΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Εκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
26 ΠΕΜΠΤΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ