ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ανάρτηση εκλογικού καταλόγου  ΕΔΙΠ για την ανάδειξη εκπροσώπου στην Σχολή Επιστημών Υγείας  για
θητεία από 01-09-2024 έως 31-08-2025.

Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στον εκλογικό
κατάλογο, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται
να υποβάλει αίτημα ενώπιον του Ο.Δ.Ε. μέσω αποστολής ηλεκτρονικού
μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση deanhealthsc@uoa.gr μέχρι και την Παρασκευή 31-05-2024
και ώρα 13.30

Ενοποιημένος εκλογικό κατάλογος μελών ΕΔΙΠ