ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΤΕΠ

Αθήνα, 21-05-2024

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 και ώρα 10.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση για τον ορισμό των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α. για θητεία από 01-09-2024 έως 31-08-2025, κατά το Νόμο

Τόπος: Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας.

Σε περίπτωση που θέλετε να παραστείτε η διαδικασία είναι ανοικτή.

Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών: Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 από ώρα 12.00-14.00 πμ.

 

O Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας

*

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Πικουλής

 

*Ηλεκτρονική διεκπεραίωση : η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο τηρείται στο αρχείο της Κοσμητείας