ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Νέος κόμβος επικοινωνίας του Πανεπιστημίου

Νέος κόμβος επικοινωνίας και ανάδειξης του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου του Πανεπιστημίου μας

και ενημέρωσης των πολιτών για διάφορα επιστημονικά ζητήματα.

Πατήστε εδώ: https://hub.uoa.gr/