ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ WEBINAR ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Ενημερωτικό Webinar του Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΚΠΑ

 

«ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»


Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 17:00-18:30, διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής Teams


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmEyMWRkYmQtZTU3Ny00NjdmLWIyNmUtN2VlZmY4ZmJhZmY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22406a174b-e315-48bd-aa0a-cdaddc44250b%22%2c%22Oid%22%3a%2277f1417f-cec1-4d94-ab67-7c5a4919be7c%22%7d

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε το ενημερωτικό webinarμε θέμα «Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος προς εύρεση εργασίας» .

Το συγκεκριμένο διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 17:00-18:30, διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής Teams.

Oσκοπός του συγκεκριμένου ενημερωτικού σεμιναρίου είναι να δοθούν πληροφορίες και κατευθύνσεις σε φοιτητές και αποφοίτους για το πώς θα πρέπει να είναι σωστά δομημένο ένα βιογραφικό σημείωμα.

Ομιλητές

ΠαναγιώτηςΚαλαβρός, Talent Selection Officer, Human Capital Unit, European Food Safety Authority

Βικτώρια Κασβίκη, Διοικητική Υποστήριξη Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ.

Υπερσύνδεσμος ενημερωτικού σεμιναρίου

Click here to join the meeting

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmEyMWRkYmQtZTU3Ny00NjdmLWIyNmUtN2VlZmY4ZmJhZmY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22406a174b-e315-48bd-aa0a-cdaddc44250b%22%2c%22Oid%22%3a%2277f1417f-cec1-4d94-ab67-7c5a4919be7c%22%7d

Video Conference ID: 122 114 765 4

 

Πληροφορίεςγιατο Webinar

  • Η συμμετοχή στο Webinarείναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους και χωρίς κόστος
  • Την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του Webinar θα επισκεφτείτε τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο τέλος του μηνύματος και θα επιλέξετε Clickheretojointhemeeting.
  • Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική Γλώσσα
  • Για να υποβάλετε ερωτήσεις ή σχόλια προς τους ομιλητές θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την φόρμα υποβολής σχολίων της εφαρμογής , η οποία θα είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης
  • Στους συμμετέχοντες θα δοθεί «βεβαίωση παρακολούθησης». Εφόσον επιθυμείτε να τη λάβετε, θα πρέπει να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Διασύνδεσης career[at]uoa[dot]gr με κοινοποίηση στην κυρία Βικτώρια Κασβίκη vkasv[at]uoa[dot]gr , τουλάχιστον μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση του webinar.

 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης

Καθηγητής Δημήτριος Καραδήμας

Αντιπρύτανης Ακαδ.Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας