ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΥΚΛΟΣ 6 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Σ.-ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ._ ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Η Διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων – Σπανίων Νοσημάτων Παθήσεων (Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.),διοργανώνει Κύκλο 6 Διαδικτυακών Ενημερωτικών Εκδηλώσεων, με θέμα:  

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ORPHANET, ΚΕΝΤΡΑ  

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.  

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 

  στις: 10,17,23,31 Μαρτίου & 7,14 Απριλίου 2021 - ώρα:17.00 – 19.00. 

Στην εκδήλωση παρέχεται διερμηνεία στην Νοηματική Γλώσσα για Κωφούς και Βαρήκοους. 

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό Δελτίο Τύπου και την πρόσκληση της εκδήλωσης, με παράκληση για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. 

Μπορείτε να συνδεθείτε στις διαδικτυακές εκδηλώσεις χρησιμοποιώντας για όλες τις ημερομηνίες διεξαγωγής τον παρακάτω σύνδεσμό, ό οποίος παρατίθεται επίσης και στο Δελτίο Τύπου: 

https://us02web.zoom.us/j/86406254370?pwd=SzhYK0xFMVFHQmpQbktMZllJcHdlZz09  

 

Με εκτίμηση, 

Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων – Σπανίων Νοσημάτων Παθήσεων (Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.) 

Τηλ.: 210 5238389 

E-mail: eos-spanopa@outlook.com 

Ιστοσελίδα: www.federationrarediseases.gr 

Πρόσκληση εκδήλωσης

Δέλτιο Τύπου εκδήλωσης